Canta con Nós

Entre as súas preocupacións está a de promover o canto coral a unha idade temperá, polo tanto, dende 2013 DIapasón traballa cun grupo de nenos e nenas moi pequenos, o que lle axudou a conseguir un acordo co departamento de Educación do Concello de Ferrol, que está a ter unha acollida positiva.


Subvencionado por:Obxectivos :

O Coro Infantil "Canta con Nós" concíbese como unha actividade extraescolar. O seu principal obxectivo é ensinar aos nenos e nenas desde idades pequenas ata os 16 anos, na única disciplina musical que non require un instrumento adicional, xa que o instrumento está no seu corpo. O obxectivo do proxecto é ofrecerlles unha formación musical e coral básica, introducíndoos no repertorio clásico e popular, traballando no seu entorno histórico e musical e espertando a súa curiosidade, interese e amor pola música.

Profesorado

Director: Juan Manuel Brage Rabina (tlf: 655 17 29 84). Director de coros e compositor nado en Mugardos (A Coruña) en 1965. Licenciado en estudos superiores, estudou nos conservatorios da Coruña, León e Madrid. Dirixe coros desde 1987, principalmente grupos corais en Ferrol, A Coruña e as súas comarcas. Con algúns deles gañou varios premios en certames galegos e no resto de España. Fóra das nosas fronteiras realizou concertos cos seus coros en Portugal, Francia, Italia, Bélxica, Holanda, Alemaña e República Checa. Tamén é o director e fundador do coro Diapasón
 
Profesora de apoio: Andrea Trillo Sanmartín (tlf: 663 62 33 45). Estudante do conservatorio Xan Viaño de Ferrol en 6o curso de violonchelo de grao profesional, compoñente da Orquestra Xove da Sinfonía de Galicia. Tamén é soprano solista do coro Diapasón.

Colaboracións: de cando en vez, outros membros do coro Diapasón que teñan unha alta formación musical, así como todo o coro, colaborarán cando a súa presenza sexa necesaria para complementar a formación do coro infantil.

Lugar
CEEIP "Manuel Masdías". C/ Cuco Ruíz de Cortázar, Caranza.

Calendario e horario
Venres escolares nos meses de outubro, novembro e decembro, xaneiro, febreiro, marzo, abril e maio de 16:30 a 18:30.

NOTA IMPORTANTE
Existe unha póliza de seguro estendida a efecto, con cobertura a todos os participantes, durante todo o programa.

Información e normas xerais
Os nenos de entre 6 e 16 anos, inscritos nos ciclos de Educación Infantil, Primaria e Secundaria, pertencentes a escolas educativas de Ferrol, poderán acceder ao Coro Infantil "Canta con Nós". 

 O acceso é gratuíto e gratuíto, despois do rexistro feito polos pais / titores, nos formularios facilitados pola concellería de educación? do Concello de Ferrol e da entidade que desenvolve o programa. O número máximo de inscricións é de 50, aínda que poden realizarse chamadas adicionais ao longo do curso, segundo a dispoñibilidade.

Para que a actividade alcance os seus obxectivos educativos, é unha condición vinculante que os pais ou titores aseguren a asistencia regular dos nenos aos ensaios e actividades, polo que deben informar ao profesorado das posibles ausencias por enfermidade ou por outras razóns xustificadas. Aqueles estudantes que ausenten reiteradamente inxustificadamente poden ser abandonados, segundo estas regras. As comunicacións cos pais ou titores faranse a través de correo electrónico ou teléfono. A participación nas actividades do Coro Infantil "Canta con Nós" implica o cumprimento das Normas aquí recollidas. Así mesmo, este rexistro implica a autorización por parte dos pais / nais / titores da publicación de posibles imaxes ou fotografías dos alumnos, derivadas da actividade a realizar.